Προϊόντα

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 230

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.1 - 15Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV

DOLLY 60x 40 ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 420Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 720

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 300

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ N.2,0 - 22Lit